Om oss

Miljökemigruppen är ett specialistföretag inom området vattenkemi som har funnits sedan 2002. Vår grundfilosofi är att:
• Med ett övergripande synsätt analysera frågeställningarna
• Med detaljkunskap angripa problemets kärna
•På ett tydligt sätt föreslå lösningar som ska vara tilltalande ur såväl miljö- som kvalitets- och kostnadssynvinkel.

Vi har mångårig erfarenhet av såväl konsultverksamhet som forskning och undervisning och har publicerat ett stort antal vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar. Som konsulter arbetar vi tillsammans med kommunernas va- och miljöenheter, industrier och myndigheter och andra konsultföretag där specialistkompetens efterfrågas. Vi bedriver också fortsatt forskning inom va-området. Kontakta oss för relevanta referensprojekt.

Kontakta oss

Miljökemigruppen i Sverige AB
Box 5386 402 28 Göteborg
Tel: 031-40 41 00